Dvash Nataf product display stand

על הדבורים

דבורת הדבש הסורית syriaca Apis Mellifera המקומית, חייתה כאן לאורך כל ההיסטוריה. נחילי בר השתכנו בנקיקים בסלע ובעצים חלולים. היוותה אחד החרקים המאביקים הטבעיים החשובים ביותר של הצומח המקומי. האדם נהג לשדוד מהדבורים דבש, דונג ופרופוליס. בשלב כלשהו למד האדם לגדל דבורים ובאזור המזרח התיכון גידלו דבורים בכדי חרס. דבורת הדבש הסורית עוקצנית במיוחד, ובמקומה בראשית המאה הקודמת, מגדלי דבורים הביאו לישראל את דבורת הדבש האיטלקית שהינה פחות עוקצנית ונוח יותר לעבוד איתה.

Dvash Nataf honey jars

ביולוגיה של דבורת הדבש

מקובל לכנות משפחת דבורים super organism הדבורים מתפקדות כגוף אחד בשיתוף פעולה ובתקשורת מפותחת ביותר. דבורת הדבש הינה חרק בעל חברתיות מלאה:( Eusociality) המתבטאת בחפיפת דורות, פרט מתרבה אחד, שיתוף בטיפול בצאצאים.5,000-50,000 פועלות, מלכה אחת ועד כמה מאות זכרים מרכיבים את משפחת הדבורים. דבורת הדבש מתקיימת לאורך כל השנה ובקן הדבורית נשמרת טמפרטורה קבועה של כ-36 מעלות צלסיוס. בקיץ הן מקררות ע"י הבאת מים לכוורת ונידופן ובחורף ע"י הצטופפות לאשכול וגם הפקת חום בצורה אקטיבית ע"י אכילת דבש והפעלת שרירי החזה ליצירת חום ולכן הדבורים אוספות המון צוף ומייצרות ממנו המון דבש. גודל אוכלוסיית הקן מושפע ישירות מהפריחה ובאביב מגיע לשיא (יש הרבה עבודה ולכן צריך הרבה פועלות).

תזונה

הדבורים רועות ברדיוס של כ-3 קילומטר מהכוורת ויודעות בכל זמן נתון מה פורח באזור. מקורות המזון שלהן מורכבים מצוף כמקור פחמימות ואבקת פרחים כמקור חלבונים. את מרבית אבקת הפרחים צורכים הזחלים בכוורת בשלבים המוקדמים להתפתחותם. הדיאטה של הדבורים מאוד מגוונת ומורכבת ממגוון אדיר של מיני צמחים. בכדי לאחסן את הצוף מבלי שיתסוס, הצוף עובר פירוק אנזימטי והדבורים מנדפות ממנו את הנוזלים בכדי שיהיה מרוכז יותר.

bee and a flower

האבקה: (pollination)

תהליך שבו מועברים גרגרי אבקה מהמאבקים בפרח הזכרי אל עמוד העלי בפרח הנקבי בכדי שתיווצר הפריה והעמדת צאצאים. צמחים מתחלקים לצמחים מואבקי רוח ומואבקי חרקים. במהלך האבולוציה צמחים שיכללו את מנגנוני ההאבקה שלהם בכדי למשוך מאביקים שיספקו להם שרותי האבקה יעילים.

פרסומת: הצמחים מייצרים פרחים בעלי צבעים בולטים וחומרי ריח בכדי למשוך את המאביקים

גמול: הצמחים מייצרים צוף שהינו נוזל סוכרי המהווה גמול עבור החרק המאביק בכדי למשוך אותו.

אבקת פרחים (pollen): מכילה חלבונים, חומצות שומן, מינרלים, ויטמינים ופחמימות. בחלק ממיני הצמחים האבקה אטרקטיבית בפני עצמה לחרקים ובמקרים אחרים הם אינם מתעניינים בה והצמח צריך למשוך אותם ולגרום להם לבצע האבקה מבלי שהתכוונו ביכלל לאסוף אבקה.

bee and a flower